Projektowanie graficzne


Projektowanie graficzne jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje kombinację metod i technik, zapożyczonych z różnych dziedzin wiedzy, takich jak psychologia, zarządzanie, etnografia, user experience (badanie doświadczeń użytkowników usług) oraz design.Etapy projektowania graficzne to:

  • odkrywanie jak usługa działa teraz, co o niej myślą użytkownicy (wywiady, obserwacje);
  • definiowanie wyzwania projektowego, warsztaty, które pozwalają określić co tak naprawdę jest problemem i co trzeba zmienić w usłudze;
  • rozwój – warsztaty dzięki którym powstaje wiele rozwiązań problemu – wybiera się kilka najciekawszych pomysłów.

Na tym etapie usługa może się zakończyć. Klient otrzyma raport z wytycznymi. Jeżeli zdecyduje się kontynuować realizacje projektu, wtedy kolejnym etapem będą:

  • projekty realizujące pomysły (np. projekt wnętrz, projekt zagospodarowania przestrzeni, projekt strony WWW, system komunikacji, projekty graficzne etc.)