Identyfikacja wizualna powiatu

Nowe logo powstało w oparciu o przeprowadzone badania oraz warsztaty z mieszkańcami powiatu, których celem było aktywne włączenie mieszkańców w proces identyfikacji powiatu, dając im możliwość wpłynięcia na budowanie wizerunku obszaru. Dzięki wspólnej pracy udało się zidentyfikować kilka najistotniejszych cech wizerunkowych naszego regionu. Dowiedzieliśmy się co mieszkańcy i aktywni działacze myślą o Powiecie, czym się dla nich charakteryzuje, w czym widzą potencjał. Poznaliśmy myślenie ludzi w tym regionie, to jak postrzegają swoje miejsce zamieszkania, z jakimi pozytywnymi i negatywnymi cechami go kojarzą. Pewne informacje, które zebraliśmy podczas warsztatów zostały zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego z 2000 r., ale uczestnicy warsztatów wskazali także inne istotne elementy, mogące stanowić silne podwaliny budowy identyfikacji. Cechy, które były wyznacznikiem do tworzenia całej identyfikacji Powiatu są dzięki temu spójne i dały możliwość skupienia się na tych najbardziej istotnych.
Powiat Pszczyński można określić jako obszar wyróżniający się na mapie Śląska, jako teren o niezwykłych walorach środowiskowych, na których oprócz śladów historii i tradycji, można zauważyć szeroki zakres aktywności mieszkańców. Bez względu na wiek i zainteresowania, łączą się w działaniach na rzecz Powiatu, zrzeszają się, tworzą stowarzyszenia i czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym oraz artystycznym. Szeroki wydźwięk mają też działania o podłożu sportowym i rekreacyjnym.
Na kształt i symbolikę znaku składa się kilka istotnych elementów. Forma powstała z połączenia połowy herbu i okręgu, mającego obrazować perłę oraz uproszczonego symbolu korony.

Więcej informacji:

http://www.powiat.pszczyna.pl/wiadomosci/2752-nowy-system-identyfikacji-wizualnej-powiatu

http://www.powiat.pszczyna.pl/public/pliki/ksiega_znaku(1).pdf

http://www.powiat.pszczyna.pl/public/pliki/design_do_uslug_raport.pdf