Design Thinking


Design thinking jest rozwiązaniem, które daje możliwość seryjnego tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Cały proces, od początku do końca, jest mocno zbliżony do tego, który jest stosowany przez dizajnerów. Jednak w tym przypadku można go wykorzystać do wykonania wszelkiego rodzaju produktów, czy usług.

1. EMPATIA

Na początku poznajemy problem poprzez obserwację użytkowników.

2. DEFINICJA

Na podstawie zebranych wcześniej obserwacji dokładnie definiujemy problem.

3. TWORZENIE

Podczas burzy mózgów tworzymy wiele różnych rozwiązań.

4. PROTOTYP

Wybieramy najciekawsze pomysły i budujemy szybkie prototypy.

5. TESTOWANIE

Działające proste prototypy od razu testujemy z użytkownikami.

Oprócz procesu składającego się z poszczególnych etapów, design thinking jest też odpowiednim nastawieniem, które cały czas towarzyszy nam przy pracy nad projektem.

  • skupienie na prawdziwych potrzebach użytkownika;
  • praca w multidyscyplinarnym zespole;
  • brak oporu przed działaniem;
  • świadomość procesu;
  • budowanie szybkich prototypów;
  • zamiast opowiadać, pokaż!