M.Michna-Czyrwik_Projekt wnętrz fromażerii – Katowice (3)